top of page

Ansanm, nou pral vire mare nan stigma nan gaye konsyans, sipò ak konpreyansyon pou chak moun ki fè eksperyans maladi mantal. Ansanm, nou ka fè yon diferans pou pi bon.

07.10.2021_4.png
Fè di

 • "Mèsi paske ou louvri m '."
   

 • "Èske gen yon bagay mwen ka fè pou ede?"

 • "Kouman m ka ede?"

 • "Mèsi pou pataje."

 • "Mwen regrèt tande sa. Li dwe difisil."

 • "Mwen la pou ou lè ou bezwen mwen."

 • "Mwen pa ka imajine sa w ap pase."

 • "Moun yo vin pi bon."

 • "Oh monchè, sa ap fout."

 • "Èske mwen ka mennen w nan yon randevou?"

 • "Ki jan ou menm santi jodi a?"

 • "Mwen renmen ou."

 

papercut-head-with-jigsaw-puzzle-pieces-inside-me-2021-09-04-01-29-12-utc_edited_edited.pn

Kòman nou fè
sispann stigma
?


Konvèsasyon.
Eseye konsèy senp sa yo pou pale.

Pa di

 • "Li ta ka pi mal."

 • "Jis fè fas ak li."

 • "Mennen soti nan li."

 • "Tout moun santi yo konsa pafwa."

 • "Ou ka te pote sa a sou tèt ou."

 • "Nou tout te la."

 • "Ou dwe rale tèt ou ansanm."

 • "Petèt eseye panse pi kontan panse."

 

papercut-head-with-jigsaw-puzzle-pieces-inside-me-2022-01-28-02-28-01-utc.jpg

 • Plis pase50% nan mounpral fè eksperyans yon maladi sante mantal nan lavi yo, ki fè kondisyon sa yo pi komen ak relatable pase deja reyalize.

Li bon pou gen yon maladi mantal - anpil nan nou fè. Maladi mantal yo se kondisyon medikal komen ak trete. Prèske youn sou senk Ameriken ap viv ak yon maladi mantal.

 • Pale aklè sou sante mantal, tankou pataje sou medya sosyal.

 • Edike tèt ou ak lòt moun – reponn a move pèsepsyon oswa kòmantè negatif lè w pataje reyalite ak eksperyans.

 • Pran konsyans de langaj - raple moun ke mo enpòtan.

 • Ankouraje egalite ant maladi fizik ak maladi mantal - fè konparezon ak fason yo ta trete yon moun ki gen kansè oswa dyabèt.

​​

 

 • Montre konpasyon pou moun ki gen maladi mantal.

 • Ou dwe onèt sou tretman - nòmalize tretman sante mantal, menm jan ak lòt tretman swen sante.

 • Fè medya yo konnen lè y ap itilize langaj stigmatize pou prezante istwa maladi mantal yo nan yon fason stigmatize.

 • Chwazi otonòm sou wont - "Mwen goumen kont stigma lè w chwazi viv yon lavi ki gen pouvwa. Pou mwen, sa vle di posede lavi m ak istwa mwen epi refize pèmèt lòt moun dikte kijan mwen wè tèt mwen oswa ki jan mwen santi m sou tèt mwen."

Jwenn reyalite yo,

bottom of page